سمپاشی یکی از اصول اولیه برقراری بهداشت محیط است که باید رعایت شود

سمپاشی یکی از اصول اولیه برقراری بهداشت محیط است. یکی از اصول اساسی برای تعیین کیفیت سمپاشی کالیبراسیون سموم قبل از مصرف است.

سمپاشی یکی از اصول اولیه برقراری بهداشت محیط است. یکی از اصول اساسی برای تعیین کیفیت سمپاشی کالیبراسیون سموم قبل از مصرف است. مصرف سموم در محیط های کشاورزی و خانگی باید در حداقل دفعات انجام شود. زیرا این سموم در میزان غلظت بالا به انسان و گیاهان آسیب می زنند. سمپاشی گیاهان آپارتمانی و تمامی گیاهان اطراف انسان باید به حداقل دفعات انجام شود. انسان از میوه  این گیاهان استفاده می کنند و استفاده مکرر سموم باعث نشر و ورود سموم به داخل این میوه ها می شود. ارتفاع پاشش سموم، جنس افشانک ها و اندازه قطرات سموم همگی بر کیفیت سمپاشی تاثیرگذار هستند و باید در زمان سمپاشی به صورت مکرر بررسی شوند. باقی ماندن سموم کشاورزی مانند دیازیون بر روی میوه ها باعث ایجاد مسمومیت غذایی انسان می شود. این سم بیشتر برای سمپاشی بوته ها به کار می رود و می تواند به راحتی به داخل میوه هایی مانند توت فرنگی نفوذ کند.

 سمپاشی گیاهان آپارتمانی

سمپاشی زمین کشاورزی در پیشرفت کشاورزی تاثیر بسیار زیادی داشته است. پیش از سمپاشی حیواناتی مانند ملخ ها به سرعت غلات را نابود می کردند اما پس از روی کار امدن سموم این مشکلات به سرعت حل شد و حتی جانوران ریزی مانند کنه و شته که به باغات حمله می کردند با استفاده از سموم گازی به سرعت از بین رفتند. با استفاده از روش های جدید سمپاشی  کیفیت و کمیت میوه ها تحت تثایر قرار گرفته است و میوه های سالم وارد بازار می شوند در حالی که نه تنها حشرات بلکه کرم ها هم یکی از عوامل نابودی باغات بودند.

سمپاشی خانگی و محیط های بسته با گرم شدن هوا بسیار مهم و ضروری است بعضی از حیوانات مانند عقرب ها باید حتما پیش از تکثیر سمپاشی شوند. در محیط هایی مانند خانه های روستایی یا مکان های مرطوب سمپاشی حیواناتی مانند مار و مارمولک ها پیش از گرم شدن هوا بسیار ضروری است.

آموزش سمپاشی و دلایل آن

امروزه با فراگیر شدن موضوع استفاده از سموم و ترکیب این مواد برای تولید سموم قوی ترین موضوع استفاده از سموم به یک بحث اصلی تبدیل شده است که نیاز به افراد متخصص این زمینه دارد. سموم کشاورزی و خانگی به دسته های گسترده تبدیل شده اند که هر کدام استفاده های خاص برای جانوران موزی خود را دارند. لذا باید افراد متخصص در این زمینه انواع سموم را بشناسد و در صورت لزوم نمونه جایگزین آن را تشخیص دهد. سموم سوسک کش و حشرات خانگی متفاوت از سموم حشرات باغات و زمین های کشاورزی هستند. کالیبراسیون سموم و افشانک های استفاده شده برای آنها در هر محیط متفاوت است . مراکزی که سمپاشی را به صورت گسترده انجام می دهند با افزودن لیست سمموم جدید کاربرد این سموم را به تکنسین های خود آموزش می دهند. سمپاشی با فرایند نگهداری ارتباط مستقیم دارد لذا امروزه در محیط های شهری به وفور انجام می شود. حشره کش دیازیتون یکی از انواع سموم سوسک های خانگی است و معمولا در لیست سموم کشاورزی دیده نمی شود. با استخارج های کرومتوگرافی مشخص شده است که میزان سموم روی میوه هادر روش های شستن آب آشامیدنی، شستشو با مواد شوینده و پوست گرفتن به میزان 19 درصد، 35 درصد و 46 درصد سموم کاهش پیدا کرده است.

سمپاشی گلخانه ها

بی شک یکی از مکان های بسته که نیاز به سمپاشی دقیق در فصول مختلف دارد گلخانه ها هستند. گل های گلخانه ای یا میوه های آنها بسیار ظریف هستند و باید با سموم خاصی سمپاشی شوند. سمپاسی گل و بته ها باید به صورتی باشد که  به بدنه آنها صدمه وارد نکند. دو روز نگهداری میوه ها در یخچال در حدود 6 درصد سموم را از بین می برد در حالی که پس از ده روز نگهداری میوه ها میزان سموم کمتر از 69 درصد می شود. توجه کنید سمپاشی منازل باید حتما توسط افراد متخصص انجام شود. دوز استفاده شده در زمان سمپاشی منازل باید به حدی باشد که برای انسان مضر نباشد همچنین از سموم بسیار قوی گازی در محیط های بسته نمی توان استفاده کرد. سموم گازی آماده در بازار تنها برای از بین بردن حشرات کوچک کاربرد دارد و نمی توان از آنها برای سمپاشی خزندگان بزرگ استفاده کرد. همچنین سمپاشی جوندگان معمولا با استفاده از روش های خوراکی امکان پذیر است و با سموم گازی نمی توان آنها را نابود کرد.